Demografia

Počet obyvateľov ku dňu 26. mája 2001: 

Trvale bývajúce obyvateľstvo: 206

z toho:

Národnosť obyvateľstva:

Náboženské vyznanie obyvateľstva:

Základné údaje o domovom a bytovomfonde:

Domy: 66

z toho:


Súvisiace odkazy: Obec,
Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk