Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
31.01.2018Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie 00320056
02.01.2018Ľubomír AlakšaPríkazná zmluva

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
22.12.2017TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva46919805
13.12.2017Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí00320056
25.08.2017Obec Zemiansky VrbovokZmluva o poskytnutí sponzorského príspevku00648825
30.06.2017Mgr. Gabriela KrižanováPríkazná zmluva
12.06.2017684/2017/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201737828100
25.05.2017Účastníci uvedení v zmluveKúpna zmluva
04.04.2017Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku36022047
14.03.2017Účastníci uvedení v zmluveKúpna zmluva a zámenná zmluva
02.03.2017Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie00320056

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
17.10.201601/2016VODING plus s.r.o.Zmluva o dielo36623806
08.08.2016632/2016/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201637828100
18.02.2016160211EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo46148779
18.02.2016Marius Pedersen, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve č. S 603/08 o vývoze triedeného odpadu34115901
19.01.2016Účastníci uvedení v zmluveDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.1.2016
18.01.2016Účastníci uvedení v zmluveKúpna zmluva
18.01.2016Účastníci uvedení v zmluveZmluva o zriadení vecného bremena
11.01.2016160108EU PROFI, s.r.o.Mandátna zmluva46148779
04.01.2016Eugen LaurenčíkPríkazná zmluva

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
20.11.2015Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb35763469
02.11.2015Roľnícke družstvo BzovíkKúpna zmluva00209643
02.11.2015Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie00320056
15.10.2015Účastníci uvedení v zmluveDodatok č. 4 - úplné znenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
17.08.2015Banskobystrický samosprávny krajDohoda o užívaní nehnuteľnosti37828100
07.08.201501/2015/TimTim projekt, s.r.o.Zmluva o dielo44264844
23.06.2015330/2015/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201537828100
07.05.2015Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva o spolupráci31595545
27.04.2015Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí sponzorského príspevku00320056
17.04.2015EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo46148779
10.04.2015OZ THZ CarponaZmluva o účinkovaní
07.04.2015Mestské lesy, s.r.o.Sponzorská zmluva31616798
27.03.2015Alena BilkováDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
19.12.20141/2014Alena BilkováKúpna zmluva
16.12.2014Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí00320056
03.07.2014Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie00320056
16.04.201410/2014Obec Dolný BadínDohoda o prenájme00648451

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
18.12.2013Jozef VicianKúpna zmluva
19.11.2013343-112-8370/2013Geodetický a kartografický ústav BratislavaZmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností17316219
19.11.2013Detronics, s.r.o.Zmluva o vybudovaní a prevádzkovaní telekomunikačnej infraštruktúry v obci45318565
17.07.2013N 324/2013Účastníci uvedení v zmluveKúpna zmluva, zámenná zmluva a dohoda o plnomocenstve
05.04.2013Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie00320056
15.03.2013Mestský bytový podnik, s.r.o.Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu36054381

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
17.10.2012KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
13.09.2012Domaplast, s.r.o.Zmluva o dielo36566021
01.06.2012N 265/2012Účastníci uvedení v zmluveKúpna zmluva

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
15.12.2011Mária ParobkováZmluva o splátkovom kalendári
15.12.2011Mária ČižmárováZmluva o splátkovom kalendári
14.12.2011Ján SivákZmluva o splátkovom kalendári
14.10.20111783/2011Roľnícke družstvo BzovíkZmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy00209643
13.10.2011GreenARCH - Ing. Katarína HovánováZmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva40928357
02.10.20111205105111Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
15.07.2011Providence, s.r.o. PrešovNájomná zmluva45529311
15.07.2011Providence, s.r.o. PrešovZmluva o zriadení vecného bremena45529311
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽIlinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽIlinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽIlinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
09.07.2011Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny 36403008
17.06.20111783/2011Roľnícke družstvo BzovíkZmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy00209643
14.05.201120/0102/s/2011Slovenský vodohospodársky podnikZmluva o dielo36022047
02.04.2011Bc. Renata Bukóciová VEČIERKAZmluva o nájme nehnuteľnosti34793682
01.01.20111205100311Komunálna poisťovna, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545

Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk