Územné členenie a infraštruktúra

Obec Jalšovík vystupuje ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Vznikla v roku 1902 zlúčením obcí Horný Jalšovík a Dolný Jalšovík. Od uvedeného roka sa uvádza ako obec Jalšovík s časťami Dolný Jalšovík a Horný Jalšovík, ktoré sú budované ako samostatné celky s vlastnou infraštruktúrou (cintorín, Dom smútku, predajňa zmiešaného tovaru, zastávka SAD, zvonica, Spoločenský dom v Hornom Jalšovíku, požiarna nádrž a Kultúrny dom v Dolnom Jalšovíku).

Elektrifikácia v obci bola zavedená v roku 1943. Montáž miestneho rozhlasu bola prevedená v roku 1959. Práce na regulácii potoka Jalšovík sa vykonali v roku 1966. Kolaudácia obecného vodovodu bola uskutočnená vroku 1969. Po vzniku Jednotného roľníckeho družstva v rokoch 1957 – 1958 boli v Hornom Jalšovíku vybudované hospodárske budovy slúžiace na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a dielňa, v Dolnom Jalšovíku hospodárske budovyna chov hovädzieho dobytka, ošípaných a senník. V súčasnosti sa využívajú len hospodárske budovy v Dolnom Jalšovíku na chov hovädzieho dobytka. V rokoch 1966 - 1967 sa vybudovali miestne komunikácie tretej triedy (živičné 342 m, štrkové 798 m), most cez potok a tri lávky (železo betónové dosky).

V prvom polroku 2010 bola prevedená komplexná rekonštrukcia Kultúrneho domu v Dolnom Jalšovíku. Rekonštrukciou a nadstavbou objektu vznikol v obci polyfunkčný objekt s novými priestormi pre obecný úrad a priestormi pre poskytovanie verejnoprospešných služieb pre občanov obce. V súčasnosti prebiehajú v obci práce na vybudovaní slnečnej fotovoltaickej elektrárne 0,999 MW.nike air force one pas cher , sac louis vuitton pas cher , louboutin pas cher , air jordan 6 retro pas cher , jordan 3 retro pas cher , chaussure louboutin soldes , longchamp pas cher


Súvisiace odkazy: Obec,
Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk