Voľby do NR SR 2016

Prehľad výsledkov volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v obci Jalšovík

Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča

Súvisiace odkazy: Obec,
Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk